terug
ZwolleDoet Logo

Op je werk in contact met jonge mantelzorgers?

Ontmoet je weleens jongeren die piekeren en gespannen zijn, die hoofdpijn hebben en zich slecht kunnen concentreren? Dan hebt je wellicht te maken met een jongere met zorgtaken: een jonge mantelzorger.

Hoe herken je een jonge mantelzorger?

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een ouder, een broer of een zus die lange tijd zorg nodig heeft. Wanneer een familielid chronisch ziek is, gehandicapt of een psychische aandoening heeft kan dat grote impact hebben op je leven. Een paar kenmerken:

 • Sociaal vaardig
 • Parentificatie
 • Vaak goede helpers in de klas
 • Weten moeilijker aan te geven wat zij zelf nodig hebben
 • Schoolwerk niet af door gebrek aan tijd
 • Te laat of niet in de les omdat er thuis geholpen moet worden
 • Moeite met voor zich zelf opkomen
 • Sneller moe en afwezig
 • In gedachten bij de thuissituatie of zorgen hierover

Wat zijn de behoeftes van een jonge mantelzorger?

Het belangrijkste wat je kunt doen is er zijn voor het kind of de jongere. Een luisterend oor bieden en ze de mogelijkheid geven om gevoelens te uiten. Vraag hoe het met hem/haar gaat, in plaats van met de persoon thuis die zorg nodig heeft. Wees flexibel als het gaat om aanwezigheid op school en kijk of er mogelijkheden zijn om extra tijd voor huiswerk te geven. Jonge mantelzorgers willen vaak niet als zielig of bijzonder worden beschouwd, maar oog voor dat wat nodig is kan enorm helpen.

6 tips!

Wesley Elfers, consulent jonge mantelzorgers bij SIZ Twente, Jan Broekema, mantelzorgconsulent bij het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerswerk in Coevorden en Jeanine de Vos, onze collega van Steunpunt Mantelzorg, zijn experts op het gebied van jonge mantelzorgers. Vanuit de praktijk delen zij 6 tips voor het benaderen en ondersteunen van jonge mantelzorgers.

Tip 1: Niet problematiseren
Jonge mantelzorgers willen niet als zielig gezien worden. Dat is een grote afknapper voor hen.

Tip 2: Sluit aan bij de belevingswereld van jongeren
Spreek jongeren met de juiste toon aan: to the point, positief en persoonlijk. Zorg voor een moderne uitstraling en maak gebruik van communicatie waar jongeren bekend mee zijn. Maak gebruik van social media! Jongeren onder de 12 worden meestal aangemeld door hun ouders, voor deze doelgroep richt de werving zich dus ook niet op de jongeren zelf.

Tip 3: Ga een persoonlijke relatie aan en zorg voor een goede sfeer
Het vergt vaak veel van ouders en kind om de stap te zetten naar een steunpunt. Ga op huisbezoek, investeer in een vast aanspreekpunt en zorg dat er regelmatig, pro-actief en laagdrempelig contact is. In activiteiten met jonge mantelzorgers is het belangrijk te zorgen voor een goede en veilige sfeer. Hiermee wordt de deur geopend tot verdere ondersteuning en binding van de jonge mantelzorgers.

Tip 4: Zorg voor een aansprekende activiteit
Het aanbod hoeft niet heel groot te zijn, maar het is niet handig om jonge mantelzorgers te werven zonder dat er een ondersteuningsaanbod is. Zorg dat jonge mantelzorgers via activiteiten bekend raken met de mogelijkheden om verder ondersteund te worden.

Tip 5: Investeer in lokale samenwerking
Zorg voor een goed contact met professionals met een schakelfunctie, zoals bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten, interne begeleiders, maatschappelijk werkers en WMO-consulenten. Door het professionele netwerk goed te informeren ontstaat er begrip en kunnen zij een signalerende rol op zich nemen. Onderhoud dit contact regelmatig om het meeste rendement uit deze samenwerking te halen. In Coevorden kwam het contact met scholen goed op gang via het schoolmaatschappelijk werk en door het aanbieden van gastlessen via het schoolpreventieplan.

Tip 6: Mantelzorg is niet te plannen!
Soms lukt het een jongere niet om zijn of haar huiswerk op tijd af te krijgen of op tijd te komen in de les. Vaak heeft dit er mee te maken dat ze moesten helpen met zorg of het huishouden thuis, waardoor er simpelweg geen tijd meer overblijft om je huiswerk te doen. Of omdat het ontbreekt aan energie, door het vele helpen. Het kan dan heel erg ondersteunend zijn om hier met de jongere over te hebben. Het is daarom belangrijk dat een school of jij als docent op hoogte bent van wat er thuis speelt en hierover contact onderhoudt met de jongere.

Heb jij het vermoeden dat iemand veel zorgtaken thuis heeft en dus jonge mantelzorger zou kunnen zijn en hier vragen over? Neem dan contact met ons op!

         Deel deze pagina