Disclaimer en privacy

Privacy en goed omgaan met jouw gegevens vinden wij belangrijk. Hoe wij dat doen? Dat lees je hieronder!

Persoonsgegevens die wij verwerken

Privacystatement ZwolleDoet!

Onder het label ZwolleDoet! valt Steunpunt Mantelzorg, Startpunt Informele zorg en Startpunt vrijwilligerswerk.

Waarom verzamelt ZwolleDoet! persoonlijke gegevens van mij?

Het antwoord is heel eenvoudig; je wilt gebruik maken van onze dienstverlening of doet dit al. Je hebt een (hulp)vraag en wij matchen je graag met een vrijwilliger die u hierbij kan helpen of andersom. Of je stelt een vraag/vraagt informatie ter ondersteuning. We gebruiken en delen je persoonlijke gegevens binnen onze organisatie om de dienstverlening zo optimaal mogelijk aan te kunnen bieden, zonder dat je steeds opnieuw gevraagd wordt naar deze gegevens.

Specifiek gebruiken we je gegevens om:

 • Je in te schrijven in ons bestand
 • Je te kunnen matchen met een vrijwilliger / (hulp)vrager (we geven nooit privégegevens van een vrijwilliger aan een hulpvrager en verstrekken alleen de noodzakelijke gegevens van een hulpvrager aan een vrijwilliger)
 • Je te kunnen bereiken via mail of telefoon
 • Gerichte klanttevredenheidsonderzoeken te kunnen uitvoeren (we gebruiken alleen uw emailadres)
 • Nieuwsbrieven en andere berichten te verzenden indien je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Je kunt er zeker van zijn dat ZwolleDoet! de maatregelen genomen heeft die nodig zijn om je gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen. Als je gebruik maakt van onze dienstverlening ga je ermee akkoord dat je gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld in overeenstemming met het Privacystatement ZwolleDoet!.

Hoe komt ZwolleDoet! aan mijn gegevens?

We verzamelen alleen de noodzakelijke informatie die je ons geeft, dit kan op volgende manieren:

 • Via de website
 • Telefonisch
 • Via mail
 • In een persoonlijk gesprek
 • Automatisch als u onze website bezoekt (cookies en IP-gegevens)

Welke gegevens verzamelt ZwolleDoet! waardoor ik kan worden geïdentificeerd?

Door de gegevens die we verzamelen (persoonlijke gegevens genoemd) kan je worden geïdentificeerd. Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld je naam of je e-mailadres. Je persoonlijke gegevens verzamelen we alleen als je deze aan ons verstrekt. Dit zijn echter wel de minimale gegevens die wij nodig hebben voor het oplossen van je (hulp)vraag.

De volgende persoonsgegevens leggen wij vast:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens die van belang zijn om de dienstverlening uit te kunnen voeren of je vraag goed te kunnen oplossen.

ZwolleDoet! heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij we toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@zwolledoet.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Welke gegevens verzamelt ZwolleDoet! waardoor ik niet kan worden geïdentificeerd?

We verzamelen ook gegevens waardoor je niet kunt worden geïdentificeerd (niet-persoonlijke gegevens genoemd). Dit zijn geanonimiseerde gegevens om een analyse te maken, trends te ontdekken en kunnen worden opgenomen in een rapportage aan bijvoorbeeld de gemeente.

ZwolleDoet! gebruikt op de website alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Met wie deelt ZwolleDoet! mijn persoonsgegevens?

We verstrekken jouw persoonsgegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening dan wel het oplossen van jouw (hulp)vraag. Indien we jouw gegevens willen verstrekken aan derden, dan zullen we altijd jouw toestemming vragen. Houd er rekening mee dat als je reageert op een vraag of aanbod op de website en je gegevens verstrekt aan bijvoorbeeld een andere gebruiker, je daarvoor zelf verantwoordelijk bent.

Hotjar

We gebruiken Hotjar voor recordings op de website. Deze kennis gebruiken we om onze website te verbeteren. Hotjar deelt geen data met derden.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn gegevens?

Je hebt het recht om ons te vragen naar de persoonlijke gegevens die we van je verwerken, het doel en de aard van de verwerking en informatie over met wie we deze gegevens delen.

Je hebt het recht om ons op elk moment te vragen uw persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen (als dat geen invloed heeft op onze dienstverlening). Wil je gebruik maken van dit recht of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@zwolledoet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, binnen een redelijke termijn, op jouw verzoek reageren.

Wij kunnen verzoeken afwijzen indien deze de privacy van anderen in gevaar brengen, onredelijk of repetitief zijn of onredelijk grote inspanningen vereisen. Tenzij je ons vraagt je gegevens te verwijderen, kunnen we een deel van je persoonlijke gegevens bewaren tot drie jaar nadat je bij ons bent afgemeld of het laatste contact hebt gehad.

Je hebt het recht om van ons te verwachten dat we jouw persoonlijke gegevens beschermen en beveiligen. Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toeging, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Je hebt te allen tijde het recht om je af te melden voor de nieuwsbrieven of andere informatie die je van ons ontvangt per email.

Welke wijzigingen hebben wij onlangs aangebracht?

ZwolleDoet! past haar privacystatement van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website is steeds de meest recente versie opgenomen. ZwolleDoet! raadt je dan ook aan het privacystatement regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal ZwolleDoet! er alles aan doen je per e-mail en via de website te informeren.

Hoe kan ik contact met jullie opnemen?

Als je vragen hebt over het privacystatement stuur dan een e-mail naar privacy@zwolledoet.nl. Je kunt per post of telefonisch contact met ons opnemen op dit adres:

ZwolleDoet!
Burg. Drijbersingel 11
8021 DA Zwolle
(038) 422 52 00

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Bij voorkeur maak je een klacht eerst bespreekbaar bij een medewerker van ZwolleDoet! op bovenstaande contactgegevens. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden bij de leidinggevende. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Deel deze pagina