Onze organisatie

Voor vrijwilligers. Voor mantelzorgers. Voor iedereen die hulp zoekt van een vrijwilliger. Voor verenigingen en organisaties die samenwerken met vrijwilligers en mantelzorgers. Voor professionals die formele en informele hulp willen afstemmen. Voor beleidsmakers. Voor bedrijven die vrijwilligers en mantelzorgers willen steunen, ook als werkgever. Voor iedere Zwollenaar. Voor jezelf, voor elkaar.

De kern van ons werk

Wat kom je tegen wanneer je op zoek gaat naar de kern van ZwolleDoet!, de kern van ons werk en onze betekenis voor al deze doelgroepen? ZwolleDoet! is makelaar, steunpunt en expertisecentrum op het gebied van vrijwillige inzet, informele zorg en mantelzorg. We ondersteunen vrijwillige en informele kracht. Door te bemiddelen in vraag en aanbod. Door individuele vrijwilligers en mantelzorgers te adviseren. Door het stimuleren van onderlinge hulp en het organiseren van collectieve aanpakken in groepen. Door expertise te delen in de stad en partijen te motiveren, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van trainingen en campagnes.

Waarom we dat doen? Zodat inwoners en organisaties zelfredzamer en krachtiger worden, elkaar nog beter kunnen vinden, van elkaar kunnen leren en onbenutte kracht benut wordt. Zodat formele en informele hulp beter op elkaar afgestemd wordt en er erkenning is voor de unieke waarde van vrijwilligers en mantelzorgers. Om samen te werken aan een vrijwilligersvriendelijke en mantelzorgvriendelijke samenleving.

Bekijk hier ons identiteitsbewijs

Jaarverslag

Benieuwd naar het effect van ons werk? 

Bekijk ons jaarverslag

Meer dan een goede match

Ons werk is meer dan een goede match. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn op hun beurt zelf van grote betekenis voor hun initiatief of organisatie en voor de inwoners van de stad. Dat is veel meer dan een activiteit organiseren of een klusje doen. Vrijwillige inzet en mantelzorg stimuleren sociale samenhang, de leefbaarheid van de samenleving en het individuele welzijn van mensen. Veel vrijwilligers zijn gelukkiger en gezonder door het vrijwilligerswerk dat ze doen. Ze doen mee, participeren in… tja waar niet eigenlijk? Vrijwilligers tref je overal. Binnen de sport, kunst en cultuur, binnen welzijn, natuur en milieu, politiek, zorg. Omdat ze het leuk vinden, belangrijk, omdat ze ergens bij willen horen of verschil willen maken. Ook mantelzorgers maken een verschil in de samenleving. Ze steunen hun dierbare, maar willen dit wel graag naar eigen regie kunnen doen – zonder overbelast te raken.

Doe jij mee?

Ook wat jij doet is belangrijk, in welke rol dan ook. Samen maken we van Zwolle de meest mantelzorg- en vrijwilligerswerkvriendelijke stad. Regionale en landelijke samenwerking is daarbij nodig. Door onze ervaringen en expertise te delen bereiken we meer. In de afgelopen jaren hebben wij bij ZwolleDoet! met veel gepassioneerde, betrokken en getalenteerde vrijwilligers én mantelzorgers mogen optrekken. Altijd vanuit gelijkwaardigheid, van mens tot mens, waarbij we steunend en inspirerend zijn voor elkaar. Van hen horen we keer op keer dat juíst de dingen die ze onbetaald doen, hen verrijkende inzichten geven. En vriendschappen voor het leven.

ANBI-status

ZwolleDoet! valt onder de holding Stichting Travers en heeft een status als ANBI-stichting.

Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!
RSIN: 0059.56.547
KvK: 41022088

De doelstelling van ZwolleDoet! is vastgelegd in het onderstaande statuut:

Statuten Stichting Vrijwilligerscentrale Zwolle

Deel deze pagina