Hulp bij regelzaken

Soms kun je door de bomen het bos niet meer zien, word je van de een naar de ander gestuurd en is het lastig om te weten met wat je bij wie moet zijn. Onze mantelzorgmakelaar Kristel Koridon geeft gratis hulp bij regelzaken.

Informatie & advies

Wanneer een naaste ziek wordt moet er veel geregeld worden. Soms weet je niet waar of bij wie je moet zijn om de juiste informatie te krijgen. Of je loopt vast en al het geregel zorgt voor overbelasting. Kristel, mantelzorgmakelaar bij Steunpunt Mantelzorg, kan regeltaken van je overnemen en geeft advies zodat je daarna weer verder kan.

Wij zijn er voor informatie en advies over:

  • Regelingen over zorg- en welzijn
  • Financiële tegemoetkomingen
  • Vervangende zorg & logeermogelijkheden (respijtzorg)
  • Combineren werk en mantelzorg
  • (Praktische) hulp aan huis
  • Wegwijs maken en verbinden met de juiste organisaties

Wetten zorg- en welzijn

Er bestaat geen algemene vergoeding voor mantelzorg. Wel zijn er vergoedingen waar je wellicht aanspraak op kunt maken, afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Binnen de zorg heb je te maken met verschillende wetten waar je afhankelijk van kan zijn, zoals de:

  • Zorgverzekeringswet: De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars. De zorgverzekering vergoedt o.a. verzorging en verpleging thuis (thuiszorg) en reguliere zorg van bijvoorbeeld een huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. Je bent verplicht een basispakket van een zorgverzekering te hebben. Daarnaast ben je vrij om een aanvullende verzekering af te sluiten. Binnen aanvullende verzekeringen zijn soms vergoedingen ter vervanging van je mantelzorgtaken opgenomen. De wijkverpleegkundige heeft een centrale rol in de uitvoering van de zorg.

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): De WMO heeft als doel dat mensen zo lang mogelijk (zelfstandig) thuis kunnen blijven wonen. Als daarbij hulp of ondersteuning nodig is, kan je hulp vragen bij het sociaal wijkteam van onze gemeente in Zwolle. Zij zijn de eerste ingang om ondersteuning thuis te krijgen. Ook jij als mantelzorgers kan een beroep doen op de WMO. Je kunt bij het sociaal wijkteam terecht voor vragen over bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, (taxi)vervoer, dagbesteding en woningaanpassingen. Ook kunnen zij vragen rondom vervangende zorg voor je beantwoorden. Zo kan je er even tussenuit om weer op adem te komen met als doel om de zorg langer vol te kunnen houden. Want tijd voor jezelf is erg belangrijk!

  • Jeugdwet: De Jeugdwet valt onder de gemeente. Deze wet is ingericht voor jongeren onder de 18 jaar met een (chronische) ziekte, opgroeiprobleem of beperking. Binnen deze wet zijn regelingen rondom vervoer, begeleiding en behandeling specifiek geregeld voor deze leeftijd. Als jij voor iemand onder de 18 jaar zorgt mag je de gemeente vragen om hulp, zodat jij de zorg langer vol kan houden.

  • Wet Langdurige Zorg (WLZ): De WLZ is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Denk hierbij aan mensen met een ernstige beperking of psychische problematiek. De wet is ingericht om zorg in een instelling te kunnen ontvangen. Maar er zijn ook mogelijkheden om zorg uit de WLZ thuis te ontvangen. Dit kan alleen als het verantwoord is om thuis zorg te krijgen en als de kosten niet hoger zijn dan wanneer iemand in een instelling is opgenomen. De indicatie voor WLZ moet aangevraagd worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Afhankelijk van wat jij nodig hebt aan zorg kan je gebruik maken van deze verschillende wetten. In sommige gevallen heb je te maken met meerdere wetten en dat kan erg verwarrend zijn. Daar helpen wij je graag bij!

Contact

Al met al zijn er dus veel dingen waar je rekening mee moet houden! We snappen daarom heel goed dat het soms fijn is als er even iemand met je meekijkt en weet hoe het in Zwolle geregeld is. Voor al die dingen, maar ook wanneer je vastgelopen bent of ergens niet zo'n goede ervaring hebt opgedaan, kun je bij ons terecht.

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via (038) 422 52 00. Je kan onze mantelzorgmakelaar Kristel ook bereiken door te bellen of appen naar 06-14735675 of mail naar kristel@zwolledoet.nl. Behoefte aan een persoonlijk gesprek? Een afspraak maken, thuis of op onze locatie, kan natuurlijk ook.

Deel deze pagina