AVG voor vrijwilligersorganisaties

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) is sinds 2018 van kracht. De verordening over privacy van persoonsgegevens is van toepassing op alle organisaties die gegevens van personen bewaren. Daarom moeten ook vrijwilligersorganisaties zorgen voor een AVG-proof beleid.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het doel van de AVG is de privacy van mensen beter te beschermen. Je krijgt het recht om opgeslagen gegevens in te zien, te wijzigen, verwijderen of zelfs over te dragen naar een andere partij. Elke keer dat je als organisatie persoonsgegevens verwerkt, is dat een inbreuk op de privacy van de mensen over wie het gaat. Daarom mag je alleen persoonsgegevens verwerken als het echt niet anders kan, bijvoorbeeld omdat je zonder deze gegevens je doel niet kunt bereiken.

In de AVG staan 6 redenen (grondslagen) genoemd. Naast een goede reden om persoonsgegevens te mogen verwerken, zijn er nog een aantal andere zaken die geregeld moeten worden om AVG-proof te zijn. Het is belangrijk dat je hier als organisatie wat mee doet, want boetes voor nalatigheid kunnen flink oplopen.

Zijn jullie al AVG-proof?

De NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) heeft veel praktische informatie waarmee je als vrijwilligersorganisatie direct aan de slag kunt. Die informatie vind je hier en in dit stappenplan. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens biedt hulp. Zo vind je hier een regelhulp, waarmee je in 10 stappen een beeld krijgt van waar je aan kunt werken. Naast de regelhulp staat er ook een uitgebreid dossier over de AVG op hun website.

Stappenplan en tips

Daarnaast heeft het landelijke platform NLvoorelkaar een blog gemaakt. Deze blog geeft een overzicht van de AVG-verplichtingen die er in het algemeen zijn, maakt de vertaalslag naar de vrijwillige sector en een stappenplan hoe je hier als vrijwilligersorganisatie, welzijnsorganisatie of vrijwilligerscentrale mee aan de slag kunt. Ook kun je via het artikel een concreet stappenplan inclusief handige praktijkvoorbeelden en adviezen gratis downloaden.

Deel deze pagina