Hulp in de laatste levensfase

Je kunt de vrijwilligers terminale zorg van ZwolleDoet! beschouwen als een aanvulling op de aanwezige mantelzorgers: familie en vrienden. Onze vrijwilligers zijn actief in Zwolle, Hattem, Zwartewaterland en Kampen en verrichten hulp bij de persoonlijke verzorging van de patiënt. Ook zijn zij beschikbaar om te waken aan bed. Dat kan bij de zieke thuis, in het ziekenhuis of in een instelling. ’s Nachts of overdag. Ze doen geen medische of huishoudelijke taken. Door de aanwezigheid van een vrijwilliger is het voor jou als partner of familielid van de patiënt mogelijk om bijvoorbeeld even een boodschap te doen, of om ’s nachts met een gerust hart te gaan slapen.

Wie kan hulp aanvragen?

In feite kan iedereen die betrokken is bij een naderend sterfgeval om hulp vragen. De huisarts, de thuiszorg, het ziekenhuis, het maatschappelijk werk of andere hulpverleners. Voorwaarde is wel dat de patiënt en/of de mantelzorger(s) op de hoogte is/zijn van de aanmelding. Ook de patiënt zelf of de familie kan het initiatief nemen. Vaak is er binnen 24 uur al een vrijwilliger inzetbaar.

Hoe vraag je hulp van vrijwilligers aan?

Een telefoontje naar Startpunt Informele Zorg, onderdeel van ZwolleDoet!, of het invullen van onderstaand formulier, is voldoende. Als je ’s ochtends voor 12.30 uur een hulpvraag stelt, proberen wij nog dezelfde dag een intake te plannen. Uitzondering hierop zijn de zaterdag en de zondag. Een coördinator van Steunpunt Informele Zorg komt vervolgens op bezoek en bespreekt de wensen en mogelijkheden. In overleg met de patiënt, familie en hulpverleners wordt dan duidelijk welke hulp we kunnen bieden. Vervolgens zetten we de vraag uit in onze poule van vrijwilligers terminale zorg.

Alvast meer informatie

Ben je er nog niet zeker van of vrijwillige terminale zorg nodig is? Maar wil je je alvast oriënteren op de hulp die onze vrijwilligers bieden? We informeren je graag alvast over de mogelijkheden en de werkwijze. Ook de afweging van de patiënt wel of niet thuis verzorgen in de laatste levensfase of bijvoorbeeld gebruik maken van een hospice, kun je met een van onze coördinatoren informele zorg bespreken.

Over onze vrijwilligers terminale zorg

Mensen die ervoor kiezen om vrijwilliger te worden, hoeven geen specifieke vooropleiding te hebben. Gevoel en aandacht voor mensen is één van de belangrijkste voorwaarden. Soms hebben vrijwilligers zelf meegemaakt hoe prettig het is om een vrijwilliger in huis te hebben in de periode rond een overlijden. Daarnaast krijgt elke vrijwilliger een training gericht op palliatieve terminale zorg, zorg die gericht is op een waardig afscheid. Voor meer informatie hierover kun je ook kijken bij Vrijwilliger terminale zorg.

         Donatie geven?

         Ben je erg tevreden over de inzet van onze vrijwilligers en zou je graag een donatie willen geven? Heel erg bedankt! Dit kan naar: NL 72 RABO 0150 9092 25 t.a.v. ZwolleDoet! o.v.v. Gift Terminale zorg en de naam van de betrokkene(n). De giften komen ten goede aan de waardering van onze vrijwilligers.

         Deel deze pagina