Praat vandaag over morgen. Voor jezelf. Voor elkaar.

Denk jij al na over later? Waar wil je wonen als je ouder wordt? Wat wil je doen na je pensioen? Hoe je het gaat regelen als je naaste zorg nodig heeft of als jij zelf afhankelijk bent van hulp? Praat vandaag over morgen. De landelijke campagne 'Praat vandaag over morgen' is van start en ook ZwolleDoet! geeft daar kleur aan! Ga in gesprek met je partner, ouders, kinderen, vrienden of buren. Want vroeg of laat is morgen vandaag. En zorg je voor een ander. Kort of lang. Moeiteloos of tot je niet meer kan.

De maatschappij verandert namelijk. We worden ouder en leven langer. Op dit moment zijn er in Nederland 1.4 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. Dat zijn er in 2040 maar liefst 2.4 miljoen. Tegelijkertijd is er te weinig personeel en te weinig geld om voor al die oudere mensen te zorgen. Dus hebben we elkaars hulp vaker nodig.

Bij ZwolleDoet! zien we ‘elkaar helpen’ al decennia lang niet als móeten, maar als kúnnen en mógen. Maar, we weten ook dat het niet vanzelf gaat. ‘De maatschappij’ praat soms over mantelzorg en vrijwilligerswerk alsof het functies zijn, functies waarvan wordt verwacht dat we die zomaar eventjes ‘erbij doen’. Dat schuurt. Want hoeveel kan en mag je verwachten van iemand die zich belangeloos inzet voor een ander?

ZwolleDoet! staat van oudsher op de zeepkist. We pleiten voor herkenning en erkenning van mantelzorgers en ondersteunen hen waar we kunnen. We zetten vrijwilligers in het zonnetje en helpen hen met bijvoorbeeld trainingen om hun vrijwilligerstaken met plezier te blijven doen.

We geloven overigens niet in het concept dat je hulpvrager óf vrijwilliger bent. Of zieke óf mantelzorger. We zijn alles allemaal. Aan de ene kant gaat het dus om de momenten in ons leven dat we zelf kwetsbaar zijn en aan de andere kant gaat het om het (blijven) inzetten van onze kracht en talenten voor de ander. We zijn hulpvrager, mantelzorger en vrijwilliger ineen. Oftewel, we zijn allemaal mensen en we hebben elkaar allemaal nodig.

Bij ZwolleDoet! zien we ‘elkaar helpen’ al decennia lang niet als móeten, maar als kúnnen en mógen.

Als pleitbezorger voor vrijwilligers en mantelzorgers is ZwolleDoet! dan ook partner van de campagne ‘Praat Vandaag Over Morgen’. We helpen Zwollenaren stil te staan bij ‘morgen’. Zwollenaren van alle leeftijden en met allerlei achtergronden en rollen. Dat doen we bijvoorbeeld met gesprekken met bedrijven over de combinatie mantelzorg en werk en met ‘Wat als …-bijeenkomsten’ die we, veelal met partners, organiseren. Bijvoorbeeld over het testament. Of we haken aan bij sessies van anderen, zoals ‘Krachtig ouder worden; Praat Vandaag Over Morgen’ van de Seniorencoalitie. Ook organiseren we exposities waarmee we verhalen delen van onder meer senioren die vrijwilligerswerk doen.

Wil jij vandaag praten over morgen? Over het vrijwilligerswerk dat je wil gaan doen, de zorg voor een ander die je te zwaar wordt of in het algemeen over hoe we in Zwolle elkaar kunnen helpen? Je bent bij ZwolleDoet! op de juiste plek.

Na vrijwilligersstad en dementievriendelijke stad maken we van Zwolle ook de meest sociale stad. In Zwolle regelen we het samen. ZwolleDoet! Voor jezelf. Voor elkaar.

Deel deze pagina