Geplaatst op
Woensdag 14 december 2022

Geplaatst door
Kelly Bijvank

Nieuws

Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt in gemeente Zwolle

Betrokken verenigingen, onbetaalbare zorg, een groener Overijssel en meer sociale verbinding: vrijwilligers maken het mogelijk. Daarom ontvangen honderd vrijwilligers, die zich op allerlei manieren inzetten voor mens en omgeving, ook dit jaar de Overijssel vrijwilligersprijs (OVP). Van 14 november tot 7 december trokken Provinciale Statenleden en gedeputeerde Roy de Witte de provincie in om binnen alle sectoren de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Ook in Zwolle vielen diverse organisaties in de prijzen!

Onschatbare waarde

In de gemeente Zwolle zijn op vrijdag 2 december de Overijsselse Vrijwilligersprijzen uitgereikt door Statenlid Renilde Huizinga, Erik de Kruif van Landschap Overijssel en Sarah van Dijk, consulent vrijwilligerswerk bij ZwolleDoet!

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor een fijne leefomgeving waarin iedereen mee kan doen. De druk op vrijwilligers neemt echter steeds meer toe. Organisaties verwachten dat bestaande vrijwilligers door tijdgebrek, ouderdom en veranderende gezinssituaties steeds vaker stoppen, terwijl nieuwe instroom stokt. Dat vraagt maatwerk en transitie binnen vrijwilligerswerk naar een meer flexibele, geprofessionaliseerde en diverse praktijk. Daarom zet provincie Overijssel zich samen met professionals en organisaties zoals ZwolleDoet! actief in voor het ondersteunen en stimuleren van het vrijwilligerswerk in Overijssel. Dat doen we niet alleen via de Overijsselse Vrijwilligersprijzen, maar het hele jaar door met bijeenkomsten, opleidingen en trainingen.

De winnaars

De 4 organisaties die in Zwolle in de prijzen zijn gevallen, hebben allemaal unieke manieren om vrijwilligers te vinden, binden en behouden.

De Tower – Snörr’n

Wekelijks maken enthousiaste vrijwilligers muziek samen met mensen met een beperking in dit mooie orkest. De focus ligt niet alleen bij de doelgroep, maar ook bij het enthousiast houden en plezier maken met de vrijwilligers. Wij vinden dit een belangrijk aspect wat veel organisaties soms vergeten. Door de enthousiaste club zijn veel van de vrijwilligers al jaren betrokken.

Het Zwols Klokkenluidersgilde St. Michaël

Het handmatig luiden van (kerk)klokken is tientallen jaren geleden in onbruik geraakt. De meeste klokken werden omgebouwd en geschikt gemaakt voor mechanisch luiden. De laatste tijd is er weer meer belangstelling voor het handmatig luiden en wordt Het pure handwerk op steeds meer plaatsen in ere hersteld. Deze club is actief sinds 2018 en we hebben ze geselecteerd als winnaar omdat je er kunt ‘groeien’. De leerling luiders kunnen doorgroeien van aspirantluider tot gecertificeerd luider tot luidmeester. Een goede manier om je vrijwilligers te behouden. Ook werven ze actief op een doelgroep die anders is dan hun huidige vrijwilligersbestand. De vrijwilligers komen daar op af door mond tot mond reclame van hun eigen enthousiaste vrijwilligers.

Stichting Focus

Een zelfregie- en herstelinitiatief met als doel het verbeteren van de individuele en collectieve sociale, maatschappelijke en economische positie van mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid. Stichting Focus houdt periodiek ‘Breed Overleg’ waar een ieder die binnen Focus bezig is, inspraak heeft. We vinden het mooi dat Focus vrijwilligers inspraak laat hebben, zodat ze écht meedoen en hun bijdrage van toegevoegde waarde is. Dit is een goede manier van je vrijwilligers behouden en binden. Er is veel medeleven en mededogen naar elkaar.

Groene Vrijwilligersprijs: De Beleeftuin Vogellanden

Er wordt in elke gemeente ook een Groene Vrijwilligersprijs uitgereikt. Deze is speciaal voor vrijwilligers die zich inzetten voor een groener Overijssel.

Een groep van 16 vrijwilligers is verantwoordelijk voor Beleeftuin Buiten Zinnig bij revalidatiecentrum de Vogellanden. Deze tuin is toegankelijk voor revalidanten, bezoekers en buurtbewoners en van grote toegevoegde waarde voor het revalidatiecentrum en de buurt. De vrijwilligers houden zich bezig met praktische werkzaamheden zoals het groot en klein onderhoud en monitoring van biodiversiteit. Maar ze delen ook hun kennis, bijvoorbeeld met studenten die in de tuin komen helpen of andere organisaties die overwegen een buurttuin aan te leggen. Daarnaast gaan vrijwilligers samen met therapeuten en revalidanten aan de slag in tuin of kas om binnen ieders mogelijkheden te werken aan persoonlijke revalidatiedoelen.

Een belangrijke doelstelling van de beleeftuin is buurtparticipatie, de wijk heeft nog maar weinig plekken waar men elkaar spontaan kan treffen. De werkmiddagen in de tuin, waar iedereen welkom is, worden gerund door de vrijwilligers, zij zorgen voor activiteiten, materialen en een lekkere kop koffie. Daarnaast zijn er verbindende activiteiten waar buurtbewoners en revalidanten tegelijk aan deelnemen, denk aan creatieve workshops of mindfull bewegen. Al deze werkzaamheden worden gecoördineerd door een vrijwilliger ondersteund vanuit de organisatie. De tuinvrijwilligers kenmerken zich als een enorm toegewijde groep, deze groep werkt hard en neemt de tijd voor de revalidant, familie en buurtbewoners. Ieder zet zijn of haar talenten in, of dat nu praktisch is of is op een stuk educatie, monitoring of sociale aansluiting. Deze vaste club steunt elkaar door dik en dun. Zonder hen bestaat de Beleeftuin Buiten Zinnig niet, daarom verdienen ze een plek in de spotlights.

Via www.overijssel.nl/vrijwilligers is de komende weken te volgen waar en aan wie de prijzen zijn uitgereikt. De Overijsselse vrijwilligersprijs is een samenwerking tussen provincie Overijssel, Stimuland, VOSVI en de plaatselijke vrijwilligersorganisaties zoals ZwolleDoet!

In het nieuws

Updates en nieuws uit het werkveld

bekijk meer nieuws
Deel deze pagina