ZwolleDoet Logo

Geplaatst op
Donderdag 19 mei 2022

Geplaatst door
Kelly Bijvank

Kennis en inspiratie opdoen bij ZwolleDoet!

Verhalen

In woonzorgcentrum De Nieuwe Haven in Zwolle, een locatie van IJsselheem, wonen zo’n honderd ouderen die niet langer zelfstandig kunnen wonen in de wijk. Vrijwilligers helpen bij activiteiten, lichte zorgtaken en organisatorische ondersteuning. Een groot aantal wordt geworven via ZwolleDoet! Daarnaast maakt vrijwilligerscoördinator Hermien Mulder graag gebruik van de expertise van ZwolleDoet! en haalt ze inspiratie uit bijeenkomsten, zoals het Netwerk vrijwilligerscoördinatoren zorgorganisaties.

Waarom werken jullie met vrijwilligers en wat doen zij zoal?

‘Vrijwilligers voeren taken uit die aanvullend zijn op die van onze medewerkers of waar onze betaalde krachten geen tijd of niet genoeg tijd voor hebben. Vrijwilligers schenken bijvoorbeeld koffie, helpen bij activiteiten, brengen mensen op zondag naar de kerk of gaan met een groepje bewoners op pad met onze taxibus. Er zijn ook vrijwilligers die zich inzetten voor individuele bewoners. Daarmee drinken ze samen koffie, bezoeken ze een museum of gaan ze mee naar het ziekenhuis. Vooral als iemand geen eigen netwerk heeft.’

Hoeveel vrijwilligers hebben jullie? En is dat een vaste club?

‘Er werken hier zo’n honderdvijftig vrijwilligers. De helft daarvan bestaat uit een vaste groep, in de andere helft zit wat meer verloop, bijvoorbeeld door jongeren die gedurende een halfjaar een maatschappelijke stage doen.’

Een groot deel van onze vrijwilligers komt via ZwolleDoet!
Hermien Mulder

Jullie werken veel samen met ZwolleDoet, wat doen zij voor jullie?

‘Een groot deel van onze vrijwilligers komt via ZwolleDoet! Ik stuur mijn vacature op en ZwolleDoet! verspreidt die via hun kanalen. Daarnaast organiseren ze netwerkbijeenkomsten voor vrijwilligerscoördinatoren waar ik veel inspiratie uithaal en hebben ze expertise in huis waar ik zelf, onze vrijwilligers of de familieleden van onze bewoners hun voordeel mee kunnen doen. Zo verwijs ik familieleden soms door naar het Steunpunt Mantelzorg. ZwolleDoet! heeft ons ook een keer geholpen bij het organiseren van een familiedag. Wij zijn geneigd om veel te vragen van families. Maar die denken op hun beurt: mijn vader of moeder woont hier niet voor niks. ZwolleDoet! leerde ons om meer vanuit de familie te bekijken: wat kunnen wij hén bieden? Hoe zoek je die verbinding op?’

Wat leveren die netwerkbijeenkomsten je op?

‘Ik heb er technieken geleerd voor het voeren van een slechtnieuwsgesprek. Die moet ik soms ook voeren, bijvoorbeeld als een vrijwilliger niet langer kan aanblijven omdat hij of zij eigenlijk te oud wordt voor het werk of omdat iemand zich niet volgens de richtlijnen gedraagt. Ik weet nu hoe ik die boodschap vriendelijk, maar duidelijk kan overbrengen. En een collega-coördinator vertelde tijdens zo’n bijeenkomst een verhaal wat me inspireerde om tijdens de coronaperiode een drive-through te organiseren waarbij onze vrijwilligers een pakketje konden ophalen. Zo konden we elkaar op een veilige manier toch even in het echt zien.’

Van gesprekstechnieken tot vacatures schrijven; ZwolleDoet! inspireert ons
Hermien Mulder

Van welke expertise maak je nog meer gebruik?

‘ZwolleDoet! heeft een keer een workshop tekstschrijven gegeven. Onze vrijwilligersvacatures zijn nu origineler en creatiever. We schrijven ook korter en bondiger, minder vanuit onze eigen organisatie en meer vanuit de vrijwilliger. Via ZwolleDoet! hebben we een aantal jaar geleden samengewerkt met Travers en SamenZwolle voor de oprichting van een koor voor mensen met dementie. Voor onze eigen bewoners én voor mensen uit de wijk. Daarmee hebben we een geweldig optreden in de Plantagekerk gehad, samen met nog twee koren. Via samenwerkingspartners van ZwolleDoet! kregen we hulp bij de aanvraag voor de subsidie en ZwolleDoet! adviseerde ons zelf tijdens dat traject over de AVG voor de leden.’

Zou je andere organisaties aanraden om ZwolleDoet! in te schakelen?

‘Absoluut. Je kunt er allerlei informatie halen over vrijwilligerswerk – hoe je ze aan je organisatie kunt binden, hoe je een toekomstbestendig team opstelt – ze stellen middelen beschikbaar om vrijwilligers te werven en houden bijeenkomsten waar je inspiratie uit kunt halen. En die vrijwilligers zijn echt zó belangrijk. Zij maken echt het verschil voor de bewoners.’

Zoek jij vrijwilligers?

Ben jij vrijwilligerscoördinator en wil je weten wat ZwolleDoet! voor jouw organisatie kan betekenen? Klik op de button hieronder en ontdek op welke manieren ZwolleDoet! jou helpt.

Deel deze pagina