Cultuurverschil

Wij zijn er voor alle mantelzorgers, ongeacht leeftijd, religie, afkomst, geslacht en achtergrond. Op basis van de behoefte van mantelzorgers, hebben wij voor sommige doelgroepen extra diensten ontwikkeld.

Een andere cultuur?

Mantelzorgers die moeite hebben met de Nederlandse taal en daardoor vastlopen in hun zorgtaken, kunnen ook terecht bij Steunpunt Mantelzorg. Wij hebben diverse coördinatoren, waarvan er één is gespecialiseerd in vragen van anderstalige mantelzorgers.

Mantelzorgers uit andere landen (of waarvan de ouders uit een ander land komen) lopen in hun zorgtaken vaak tegen specifieke kwesties aan. Gemiddeld besteden zij meer tijd aan de zorg, vooral door het sterke gevoel van verplichting dat de eerste generatie migranten heeft. Anderstalige jongeren worden bovendien veel ingezet als tolk bij gesprekken met artsen en zorginstellingen. Door deze en andere zorgtaken blijven zij soms achter in hun opleiding en persoonlijke ontwikkeling.

Heb je vragen of wil je meer weten over cultuur en mantelzorg? Ga eens in gesprek met Sima via sima@zwolldoet.nl of (038) 750 8373.

Vertaalmaatjes
Een vertaalmaatje gaat met mantelzorgers en hulpvragers mee naar gesprekken waar de taal een barrière vormt. Het maatje staat dus klaar voor de hulpvrager en de mantelzorger en verbindt de zorgprofessional met de mensen. Hij/zij gaat mee naar gesprekken bij bijvoorbeeld: het Sociaal Wijkteam, de huisarts, het ziekenhuis en welzijnsorganisaties. Klik hier voor meer informatie over de vertaalmaatjes.