Missie en visie

Wij geloven in een wereld waarin iedereen kan en mag meedraaien en zijn talenten en kwaliteiten kan inzetten voor elkaar. Saamhorigheid en naastenhulp zijn in onze ogen van grote (maatschappelijke) waarde. Het mooiste zou zijn als ‘elkaar helpen’ zo ver ontwikkeld zou zijn, dat onze hulp niet meer nodig is.

Missie

Wij streven naar een hoge mate van zelfredzaamheid voor vrijwilligers, mantelzorgers, hulpvragers en vrijwilligersorganisaties in Zwolle. Soms is er wel een steuntje in de rug nodig. Dan zijn wij er! Wij helpen hen om in hun kracht te staan. Dat doen we van mens tot mens en daarbij stellen we de persoon in kwestie centraal. Onze diensten zijn gericht op empowerment: we helpen mensen om zo veel mogelijk zélf stappen te zetten, te participeren of knelpunten op te lossen. De klant is leidend: we gaan uit van zijn/haar mogelijkheden, wensen, behoeften en referentiekader. Niets vinden wij gek, net als dat we ‘normaal’ ook maar een relatief begrip vinden; wij werken zonder oordeel. Met onze expertise en ondersteuning voorkomen we in het geval van mantelzorgers en vrijwilligers verdergaande problematiek en hulpverlening.

Visie

In de participatiesamenleving wordt veel van vrijwilligers en mantelzorgers verwacht. De ondersteuning en expertise van onze medewerkers maken het makkelijker om zorg en hulp te geven en dat ook vol te houden. We nemen de tijd voor onze klanten en hebben contact van mens tot mens. We werken professioneel, zorgvuldig, discreet en hechten veel waarde aan persoonlijk contact.

Deel deze pagina