Werken bij ZwolleDoet? Bekijk onze vacatures! lees meer
Werken bij ZwolleDoet? Bekijk onze vacatures! lees meer
Reageer direct

Geplaatst door
Onderwijscentrum De Twijn

Reageren t/m
Vrijdag 1 maart 2024

Vacature Aa-landen Jeugd 0-12 jaar

Omkleedhulp zwembad leerlingen speciaal onderwijs

Omschrijving / Werkzaamheden

Helpen met omkleden van leerlingen van 4 t/m 12 jaar met een lichamelijke en/of cognitieve beperking (Uitstroomprofiel Dagbesteding). Dit kunnen leerlingen zijn die gewoon kunnen lopen maar bv wel (autistisch) gedrag laten zien of leerlingen die in een rolstoel zitten en heel weinig zelfstandig kunnen.

Vaardigheden

Zorgzaam, geduldig en duidelijk zijn, zijn mooie eigenschappen als je onze leerlingen wilt helpen/ begeleiden.

Openstaan voor het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag, kosten kunnen gedeclareerd worden)

Er is ook groepsleiding in de kleedkamer om je te helpen en wegwijs te maken.

Overige informatie

Het gaat om 6 groepjes van 5 leerlingen op de maandagochtend. Elk groepje zwemt een half uur.

We beginnen om 8.30 uur en het laatste groepje komt om 11.45 uur uit het water. Het zwembad is op onze locatie Boterdiep in de Aa-landen.

Reageren op deze vacature

Geplaatst door: Onderwijscentrum De Twijn

Het is niet verkeerd gespeld, de drie punten op de ij.

De drie punten verwijzen naar onze drie afdelingen.

  • Speciaal Onderwijs (SO) voor leerlingen van 4 tot 12 jaar.
  • Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor leerlingen van 12 tot 18/20 jaar.
  • Expertise voor leerlingen in het reguliere onderwijs.

Die drie punten staan ook voor de drie onderwijsrichtingen (uitstroomprofielen) die de leerlingen kunnen volgen

  • Vervolgonderwijs diplomagericht; de leerstof is vergelijkbaar met het regulier onderwijs.
  • Arbeidsmarktgericht leidt op naar betaald werk op de vrije markt en beschermd werk in sociale werkvoorzieningen.
  • Dagbesteding bereidt leerlingen voor op arbeidsmatige of belevingsgerichte dagbesteding.

Ten slotte is er nog een betekenis. De drie leergebieden waarin wij leerlingen voorbereiden op hun toekomst:

  • Wonen.
  • Leren, werken en / of dagbesteding.
  • Vrije tijd.
meer over deze organisatie

Aan de slag!

Andere interessante vacatures

bekijk alle vacatures
Deel deze pagina