Reageer direct

Geplaatst door
Milieuraad Zwolle

Reageren t/m
Zaterdag 1 juni 2024

Vacature Stedelijk 18+

Bestuurslid met een groen hart

Omschrijving / Werkzaamheden

De Milieuraad Zwolle is breed actief op het gebied van natuur en milieu in Zwolle, en werkt in en vanuit park De Nooterhof.
Zie: www.milieuraadzwolle.nl

Wil jij je inzetten voor een goed milieu voor mens, plant en dier in Zwolle? Als bestuurslid van de Milieuraad neem je deel aan de bestuursvergaderingen (1 keer per maand), maar help je ook graag inhoudelijk en organisatorisch mee. We hebben veel ruimte voor eigen initiatief.

Vaardigheden

  • Affiniteit met vrijwilligerswerk ten behoeve van natuur en milieu en enige ervaring met besturen.
  • Er worden verschillende nieuwe bestuurders gezocht met verschillende vaardigheden op deelterreinen: organisatorisch / coördinerend / juridisch / financieel / natuur- & milieukennis.
  • Ideeën voor versterking en vernieuwing van de organisatie krijgen veel ruimte.

De werktijden zijn in overleg en naar mogelijkheden.

Overige informatie

De Milieuraad werkt – op een parttime beroepskracht na – met vrijwilligers. De beroepskracht ondersteunt het bestuur en heeft de dagelijkse leiding over de uitvoering van de activiteiten. Bij ons werk zijn heel wat vrijwilligers betrokken, in diverse werkgroepen en incidenteel bij onze activiteiten. We adviseren de lokale overheid en inwoners. We organiseren ook leuke leerzame groene evenementen voor het Zwolse publiek, jong en oud.

Veel mensen kennen ons van bijvoorbeeld de seizoensfeesten en de Nacht van de Nacht. Deze evenementen organiseren we in park de Nooterhof. Van 2019 - medio 2022 verzorgden het beheer en de openstelling van park de Nooterhof en het theehuis daarin, met tientallen vrijwilligers. Sinds juni 2022 'wonen' we in de Nooterhof, en werken samen met de nieuwe Stichting Nooterhof.

Ook zijn we coördinator van het Natuurplatform Zwolle. Een samenwerking van vijf Zwolse groene vrijwilligersorganisaties. Het ondersteunen en adviseren van andere organisaties, scholen, nieuwe initiatieven en personen behoort ook tot het werkterrein.

Een andere tak is onze werkgroep Vrijwillig Landschapsonderhoud (VLO) die op zaterdagen wilgen knot, en ander groenonderhoud verzorgt in en om Zwolle.

Ook verzorgen we met enige regelmaat speelse groene beleeftheaterprojecten voor basisscholen.

Reageren op deze vacature

Geplaatst door: Milieuraad Zwolle

De Stichting Milieuraad Zwolle (SMZ) is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie. We werken in een breed netwerk, dat zich inzet voor een goed milieu voor mens, dier en plant in Zwolle. Binnen de SMZ zijn diverse werkgroepen en personen actief op specifieke onderwerpen. De activiteiten worden gedragen en uitgevoerd door mensen met kennis van en affiniteit met natuur en milieu in brede zin.

De SMZ levert gevraagd en ongevraagd advies op het gemeentelijk beleid en organiseert projecten en evenementen zoals seizoenfeesten, de Nacht van de Nacht, beleeftheater voorstellingen voor basisscholieren, en diverse activiteiten in het kader van landschapsonderhoud, informatie voorziening, scholing en bewustwording op gebied van natuur en milieu.

meer over deze organisatie

Aan de slag!

Andere interessante vacatures

bekijk alle vacatures
Deel deze pagina