BestuurdersCentraal Zwolle

Zwolle is een stad waar veel vrijwilligers én organisaties actief zijn. Die actieve betrokkenheid willen we onderhouden en blijven stimuleren. Daarom bundelen we de kracht van bestuurders van vrijwilligersorganisaties, ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen in een lokaal netwerk waarin kennis en ervaring worden gedeeld: BestuurdersCentraal Zwolle.

BestuurdersCentraal is een lokaal netwerk van bestuurders van vrijwilligersorganisaties, ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen. Al deze partijen werken samen met hetzelfde doel: ondersteuning aanbieden om bestuurlijke vraagstukken op te lossen en de kwaliteit van het bestuurlijk niveau te verhogen.

Kennis én ervaring binnen Zwolle delen

Besturen in deze tijd vraagt naast het voortdurend inspelen op veranderingen, steeds vaker professionele kennis op het gebied van financiën, visie en beleid, veiligheid, communicatie, social media en ICT. Veel kennis, kunde en ervaring is al aanwezig in Zwolle. Met BestuurdersCentraal Zwolle zetten we een netwerk op van bestuurders van vrijwilligersorganisaties, ondernemers en onderwijs uit Zwolle. Deelnemers kunnen hun vragen delen én aangeven welke kennis, ervaring en expertise zij zelf in kunnen zetten om anderen te helpen.

  • BestuurdersCentraal Zwolle is een lerend netwerk waarin bestuurders relevante kennis halen én delen.
  • BestuurdersCentraal Zwolle brengt mensen bijeen en zorgt voor ontmoeting en verbinding, zodat zoveel mogelijk kennis gedeeld kan worden en mensen elkaar kunnen inspireren.

Drie onderdelen

BestuurdersCentraal Zwolle bestaat uit drie onderdelen:

  • Inspiratiesessies & netwerkbijeenkomsten: meerdere malen per jaar, georganiseerd door ZwolleDoet!
  • Training & kennisuitwisseling
  • Expert Poule: deskundigen en betrokken bestuurders worden ingezet als trainer, coach of adviseur om met jou mee te denken.

De Experts

Bekijk hieronder de experts van BestuurdersCentraal Zwolle en lees hoe zij zich voor jouw organisatie in kunnen zetten.

Platform BestuurdersCentraal

BestuurdersCentraal Zwolle bouwt samen met 6 andere gemeenten in Overijssel, live én online aan een bestuurdersnetwerk. Sinds kort hebben we een online, besloten omgeving binnen het Platform Vrijwillige Inzet. Met dit digitale platform kunnen bestuursleden, bestuurscoaches en experts:

  • elkaar direct vinden, want het is het netwerk van álle bestuurders;
  • expertise en hulp zoeken, ook buiten je eigen gemeente;
  • kennis, advies, plannen en werkwijzen delen;
  • bijeenkomsten in de agenda zetten, zelf mensen uitnodigen en bijeenkomsten van anderen vinden en bijwonen.

Het platform wordt zo een vindplek voor contact, advies, activiteiten, samenwerking en ondersteuning voor en door besturen, maar denk ook aan vrijwilligerscentrales, eventuele steunpunten sport en cultuur en bedrijfsleven. Het platform is een besloten omgeving, alleen toegankelijk voor besturen van vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers en experts uit het bedrijfsleven en onderwijs die actief hulp zoeken en/of bieden.

Wil je je aanmelden voor het platform? Stuur een mail naar william@zwolledoet.nl, dan ontvang je de registratielink.

Advies nodig?

Heeft jouw organisatie een probleem of (bestuurlijk) vraagstuk waarbij je advies kunt gebruiken? De experts van BestuurdersCentraal Zwolle delen graag hun kennis om besturen te ondersteunen bij hun taken. Neem contact op met William Dogger via william@zwolledoet.nl.

Zwolle werkt in de provincie samen met de gemeenten Dalfsen, Deventer, Borne, Hellendoorn, Twenterand en Hardenberg, met ondersteuning van NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk).

Oog. Voor jezelf. Voor elkaar.

Laat je inspireren door verhalen van anderen

bekijk alle verhalen
Deel deze pagina