Op zoek naar vrijwilligerswerk? Bekijk de vacaturebank! lees meer
Op zoek naar vrijwilligerswerk? Bekijk de vacaturebank! lees meer

Doe de AVG test!

Toets je kennis! De AVG wie heeft er niet van gehoord? Ben jij op de hoogte van de eisen die de AVG stelt? Doe de AVG test!

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Aan deze wet moeten alle organisaties voldoen. Een uitdaging voor vrijwilligersorganisaties. Toch is het van belang dat ook zij op de hoogte van de privacyregels zijn en daar naar handelen.
In deze nieuwe privacywetgeving worden strengere regels gesteld aan het verwerken of vastleggen van gegevens over leden, vrijwilligers, personeel en andere personen. Met deze aanscherping is de nieuwe wetgeving ook meer gelijk getrokken met Europese Wetgeving. Komen persoonsgegevens toch op straat te liggen, dan riskeert de organisatie hoge boetes. Heeft jouw organisatie al een AVG beleid? Ben jij op de hoogte van de AVG wet? Doe de AVG test.

AVG Quiz

1. Op wie/wat is de AVG NIET van toepassing?
A. Overheden
B. Amerikaanse bedrijven
C. Overledenen
D. Natuurlijke personen

2. Wat is geen persoonsgegeven?
A. IP-adres lid
B. Adres sportaccommodatie
C. Registratie blessure
D. Klikgedrag op website

3. Wat is de maximale boete volgens de AVG?
A. 20.000 euro of 2% van de wereldwijde jaaromzet
B. 200.000 euro of 4 % van wereldwijde jaaromzet
C. 2000.000 of 2 % van wereldwijde jaaromzet
D. 20.000.000 of 4% van de wereldwijde jaaromzet

4. Vanaf welke datum geldt de AVG?
A. Voor verenigingen en stichtingen geldt een vrijstelling
B. 25 mei 2018
C. Uitgesteld tot 25 mei 2020 na de vele klachten
D. 1 januari 2019

5. De AVG heet in het Engels GDPR. Waar staan de letters GDPR voor?
A. General Data Privacy Rules
B. Gender Driven Protection Regulation
C. General Data Protection Rules
D. General Data Protection Regulation

6. Naast de AVG hebben we een nationale Uitvoeringswet van de AVG (de UAVG). Hoeveel wetsartikelen heeft onze nationale privacywet?
A. 39
B. 54
C. 113
D. 286

7. Binnen hoeveel tijd moet een datalek worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens?
A. 24 uur
B. 48 uur
C. 72 uur
D. 1 maand

8. Wat is GEEN automatische AVG verplichting voor een vereniging of stichting?
A. Aanstelling Functionaris voor Gegevensbescherming
B. Bijhouden register van verwerkingen persoonsgegevens
C. Informatie geven over verwerkte persoonsgegevens
D. Afsluiten verwerkersovereenkomsten

9. Op welk recht kan een lid of vrijwilliger zich niet altijd beroepen?
A. Recht van inzage in zijn persoonsgegevens
B. Recht van correctie van zijn persoonsgegevens
C. Recht van verwijdering van zijn persoonsgegevens
D. Recht van overdracht van zijn persoonsgegevens

10. Hoe staan we er voor? (open vragen)
A. Wie houdt zich binnen onze organisatie bezig met de AVG?
B. Wat hebben we al ingeregeld en hoe hebben we dat gedaan?
C. Waar hebben we graag meer duidelijkheid over?

-

Goede antwoorden:
1 c | 2 b | 3 d | 4 b | 5 d | 6 b | 7 c | 8 a | 9 c
Deel deze pagina