Werken bij ZwolleDoet? Bekijk onze vacatures! lees meer
Werken bij ZwolleDoet? Bekijk onze vacatures! lees meer
aanmelden

Georganiseerd door
Steunpunt Mantelzorg

Locatie
De Drijberij (Zwolledoet!)
Burgemeester Drijbersingel 11
8021 DA Zwolle

Datum
woensdag 4 oktober 2023

Tijdstip
19.00 - 20.30 uur

Voeding & Gezondheid
Samen & Ontmoeten
Informatie & Advies

Agenda Mantelzorgers

Informatiebijeenkomst voor mantelzorgers: Verslaving bij jouw naaste?

Deze avond is bedoeld voor naasten van mensen die te maken hebben met verslavingsproblematiek. Dat gaat om verslaving in de breedste zin van het woord. Verslaving kan betrekking hebben op o.a. het gebruik van drank, drugs, seks, maar ook bijvoorbeeld eetproblematiek, koopverslaving etc. scharen we hieronder.

Sylvie Spoelstra, familie-ervaringsdeskundige bij Intact (onderdeel van Tactus verslavingszorg), verzorgt deze bijeenkomst waarin ze andere mantelzorgers informeert, maar ook haar eigen ervaringen als mantelzorger zal delen. Ze zal vertellen over haar rol als ‘Redder’ waar ze destijds in terecht is gekomen, maar waarvan ze nu weet dat dat niet altijd helpend is.

Het belooft een interactieve avond te worden waarin niet alleen theorie gedeeld wordt, maar vooral ook met elkaar in gesprek gegaan zal worden.

Sylvie gebruikt de lifeboat methodiek (Gertie Mooren) om te laten zien hoe mantelzorgers en hun verslaafde naaste zich tot elkaar kunnen verhouden. Welke positie in ‘the lifeboat’ kun je als mantelzorger innemen en welke positie kun je beter laten liggen, en hoe (onbewuste) patronen vaak een rol spelen tussen de mensen met een verslaving en hun naasten.

Vervolgens zal ingegaan worden op de rol die Steunpunt Mantelzorg kan hebben in de ondersteuning van de mantelzorger die te maken heeft met een naaste met verslavingsproblematiek, en zal Sylvie het aanbod vanuit Intact (Tactus) voor naasten uitleggen.

De bijeenkomst is kosteloos bij te wonen voor iedere mantelzorger die te maken heeft met een naaste die kampt met verslavingsproblematiek.

Ben je verhinderd deze avond, maar ben je wel geïnteresseerd en wil je wel graag een gesprek met een consulent van Steunpunt Mantelzorg? Bel dan met Anja Holtkamp; 038 422 52 00.

Aanmelden voor deze activiteit

Andere agendapunten

Bekijk alle agendapunten

bekijk alle agendapunten
Deel deze pagina